12 Saatte Geri Getirme Duası (Dua ile Ayağa Getirme)

Eşlerin, nişanlıların ve sevgililerin istem dışı ayrılıklar meydana gelmektedir. Bu ayrılığın ardından yapılan dualar arasında 12 Saatte Geri Getirme Duası yer almaktadır. Bu dua kuranda bazı ayetleri okuyarak yapılır. İçten ve Allaha daha da yaklaşarak dua edilmesi gerekir. Okunması gereken kuran ayetlerinden biri de Furkan suresi 74. Ayetidir.

Furkan 74. Ayeti okurken içten okunmalı ve içten dua edilmelidir. Buna ek olarak da namaz sureleri okunabilir. Her gün okunmasında bir sakınca yoktur. Gün içeirisinde, her namaz vaktinden sonra abdestli bir şekilde okunabilir. Abdestli olmak çok önemlidir. Furkan suresi, Kuranda yer alan bir suredir.

Kadınların regl döneminde okumaması önerilir. Kuran’dan ayetler okunacağından dolayı abdestli olmak gerekir. Ve gusül abdestinin olması gerekir.

1 Saatte Geri Getirme Duası

1 Saatte Geri Getirme Duası yapan her kimse kalbi temiz ise Allah ettiği duaları kabul eder. Hayırlı olan her şeyi Allahtan başka kimse bilemez. Duayı yapmada önce güzel bir abdest alıp ve namaz kılınmalıdır. Her namaz sonrası bu dua okunmalıdır ve içten bir şekilde Allaha dua edilmelidir. Günde 5 vakit namaz eksiksiz kılınmalı ve ardından dua edilmelidir.

Geri getirme duası yapılmadan önce birkaç adıma dikkat etmek gerekir;

 1. Yapılması gereken ilk şey güzel bir abdest almak olacak.
 2. Ardından hangi vakitte ise o namaz kılınmalıdır.
 3. Namaz sonrası, İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn. İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebûhumâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileykum murselûn. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn. Kalû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum le murselûn. Ve mâ aleynâ illâl belâgul mubîn. Duası okunur.
 4. Günde vakit namazdan sonra her gün her vakitte okunmalıdır.

En Güçlü Geri Getirme Duası

Duha suresi, Rum suresi 21. Ayeti, 4 Esma ve Fatiha okuyarak Allaha içtenlikle kalpten dua edilmelidir. Bu duaya Çevirgel duası denir. En Güçlü Geri Getirme Duasıdır. Uzun yıllardan beri bilinen ve özellikle kadınlar tarafından bilinen sıklıkla okunan dualar arasında yer alıyor.

Duha suresi şu şekildedir;

 1. Bismillahirrahmanirrahim.
 2. Ved duh. Velleyli izaa seca. Mâ veddeake rabbuke ve ma kala.
 3. Ve lel ahıratu hayrun leke minel ule
 4. Ve le sevfe yu tike rabbuke fe terda.
 5. Elem yecidke yetimen fe ava.
 6. Ve vecedeke dallen fe heda.
 7. Ve vecedeke ailen fe ağna.
 8. Fe emmal yetime fe la tak her.
 9. Ve emmas saile fe la ten her.
 10. Ve emma bi niğmeti rabbike fe haddis.

4 Esma ise şu şekildedir;

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. Ya Vedud
 3. Ya Mucip
 4. Ya Cami
 5. Ya Latif

Rum suresi 21 Ayeti şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim
Ve min ayatihı en haleka lekum min enfüsikum ezvacel li teskunu ileyha ve ceale beyneküu meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

77 Ayet El-Kürsi ile Sevdiğini Geri Getirme Duası

Kuran da yer alan önemli ayetlerden biri de Ayet El-Kürsi’dir. 77 Ayetel Kürsi ile Sevdiğini Geri Getirme Duası olarak kuvvetli dualardandır. Her gün 77 kere Ayet El-Kürsi okuyup ve ardından kalpten dua edilmelidir. Düzenli olarak bu duayı okuyarak Allaha dua edin hayırlısı ise Allah dualarınızın karşılığını verecektir.

Ayet El-Kursi’nin okunuşu şu şekildedir;

 1. Bismillahirrahmanirrahim.
 2. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te’huzühu sinetün vela nevm
 3. Lehu ma fissemavati ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeğu indehu illa bi iznih
 4. Yalemü ma beyne eydiyhim vema halfehüm,
 5. Vela yü hitune bi şeyim min ilmihi illa bima şee vesia kürsiyyühüssemavati vel ard
 6. Vela Yeudühu hıfzuhüma ve hüvel ğaliyyül ğazim.

12 Saatte Geri Getirme Duası

Bazen küsülen eski sevgiliyi bazen de eski bir dostun gelmesini sağlamak için dualara başvurulur. Bu dualar arasında da 12 Saatte Geri Getirme Duası yer alıyor. 77 kere Ayet El-Kürsi okuyarak kalpten dua edilmelidir. Kimisine fayda ediyorken kimisi sonuç alamıyor. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor.

Her kimse 77 kere 5 vakit namazdan sonra Ayet El-Kürsi’yi 77 kere okursa, Allah ettiği duaları geri çevirmez. Bunu için her namaz vaktinde güzel bir abdest alıp namaz eda edilir. Namaz kılındıktan sonra 77 kere Ayet El-Kürsi okunur. Ardından istediğiniz gibi kalpten Allaha dua edin.

Ayet El-Kürsi’yi 77 kere okuduktan sonra sevdiğinizin geri gelmesi için Allaha istediğiniz şekilde kalpten dua edin.

Dua ile Ayağına Getirme Duası Yalvartma

Bir ayrılıktan veya küslükten meydana gelen ayrılıklardan dolayı kişiler çareyi dua etmekte buluyor. Dua ile Ayağına Getirme Duası Yalvartma, ayrılığın sona ermesi için sıkça edilen dualardan biridir. Ancak sadece dua ederek karşı tarafın gelmesi beklenmemelidir. Bunun için de çaba sarf etmek gerekir. 

Ayağına getirme duası şu şekildedir; Allahumme ya mevdiü küllü şekva hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve muhammed ve İbrahimül Halil salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmain. Üduke ya elhi deamin mineşşitdete gafeti daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf ellezi la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin. Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan irrecim. Ya Rabbel alemin inneke ala küllü şey in kadir ve egusai ya Allah ya Allah Allahümme ya badiü la bidayete leke ya daimü la nifade leke ya hay ya mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet ilahi ente Allahül Azizül Cebbar. La ilahe i̇lla ente ilahen vahiden. Es elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel vel cesed vel mal vel veled vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey in Kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül alem.

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate

İlişkilerde hep görülen ve en sor durumlardan biri de ayrılıktır. Sadece dua ederek her şeyin düzelmeyeceğini bilmek gerekir. Bunu için çaba sarf etmek gerekir. Her gün her vakit namazı kıldıktan sonra dua edilmelidir. Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate etkili olacaktır. Eğer olmuyorsa daha iyisi olacağındandır.

Gideni kesin döndüren dualardan biri de şu şekildedir; Bismillahirahmanirrahim ve ezzin flnnasi bil hacci ye’tuke ricalen ve ala külli damirin ye’tine min külli feccin amikın. Liyeşhedu menafıa lehüm Allahümme bisirri ismikel azimil a zami ‘’geri getirmek istenilen kişinin ismi ve duayı eden kişinin ismi’’ bisirri kef he ye ayın sad ha mim ayın sin kaf ve bihakkı esmaikel husna ve sıfatikel ulaen tebase hamilete kitabi haza be’lan salihan lihıtbetiha ve zevaciha inneke ala külli şey’in kadir. Bi rah-metike ya erhamerrahimin. Ve sallallahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve habibina ve şefı’ina ve nuri ebsarina ve kurrete uyunina Muhammed’in Aleyhissalatü vesselam

Sevgiliyi Pişman Edip Geri Döndürme Duası

Sevgiliyi Pişman Edip Geri Döndürme Duası kalpten yapılmalıdır. Dua edilmeden önce içtenlikle ve kalpten niyet getirilmelidir. Aynı zamanda dua edilmeden önce güzel bir abdest alıp vakit namazı kılınmalıdır. Sevdiğiniz kişinin gelmesi için edilecek dualardan biri de Ayet El-Kürsidir. Ayet El-Kürsi kalpten ve düzenli olarak okunduğunda, hayırlısı ise Allah karşılığını verecektir.

Dua yapılmadan önce abdest alınmalıdır. Çünkü edilecek dualar Kuran-ı Kerimde yer almaktadır. Dua eden kişi dua edeceğini 2. kişilerle paylaşmaması daha iyi olacaktır. Kişinin özel hayatını ilgilendiren konular mahremiyet olduğundan İslam ahlakı açısından, 2. ve 3. kişilere söylenmemesi daha doğru olacaktır.

Dua edilirken en çok dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise içten ve kalben edilmesidir. Dua ederken Allah’a tamamen teslim olmak gerekir.

Yüzde Yüz Geri Getirme Duası

Yüzde Yüz Geri Getirme Duası Çevirgel duasıdır. Bu dua yüzyıllardan beri kadınlar tarafından ezbere bilinen dualardan biridir. Duha, Rum, 4 Esma ve Fatiha suresi okunarak ardından dua edilmelidir. Çevirgel duası en etkili ve en olumlu sonuçlar veren dualardandır. Uzun yıllardan beri edilen dualardan biridir.

Yüzyıllardan beri edilen dualardan biri olan çevirgel duası, kadınlar tarafından ezbere bilinen dualardan biridir. Uzun yıllardan beri çevirgel duasının edilmesi, olumlu sonuçlar elde etiğinin de anlamına gelmektedir. Bazı dua eden kişiler tarafından olumlu sonuçlar alırken, bazıları ise pek de olumlu sonuç alamıyor.

Dua edilmesine rağmen olumlu sonuçlar alınmıyorsa dua edilmeye devam edilmelidir. Hayırlı olan bir vakitte, edilen duaların karşılığı alınacaktır.

Yorum yapın